Chyby pri realizáciách terás

Tak ako pri každých činnostiach v stavebníctve, tak aj pri realizácii drevenej terasy dochádza k mnohým chybám. Z tohto dôvodu je nutná znalosť tak materálu použitého na terasy ako aj pracovného postupu. K najčastejším chybám pri stavbe terás patria následovné:

Nekvalifikovaný realizátori terasy

Neodborná montáž podkladových hranolov drevenej terasy s použitím fólie
Neodborná montáž podkladových hranolov s použitím fólie

Nevhodné požitie lepidla na kotvenie podkladových hranolov
Úplne nevhodné použitie lepidla na fixovanie hranolov

Nevhodné extrémne dlhé vzdialenosti medzi kotviacimi skrutkami
Použitie extrémnych vzdialenosti medzi skrutkami

Nekvalitný materiál na terasy

Použitie nevhodných drevín, ktorých technické parametre nedosahuju kvalít potrebných k stavbe terás. V dôsledku vysokých hodnôt zosýchania dochádza k výraznému krúteniu a tvarovým zmenám.
Terasa z dreva Smrek

Použitie nekvalitných PVC kompozitných dosiek, ktorých vlastnosti nedosahuju kvalít potrebných k stavbe terás
Nekvalitný PVC kompozitný materiál na terasy