Terasy

Terasa z Cumaru

Drevina Cumaru patrí vzh?adom na vynikajúci pomer cena/kvalita k napreferovanejším terasovým drevinám na trhu. Jej hustota dosahuje 1070 kg/m3 dreva, ?o ju zara?uje medzi jednu z najhustejších drevín na trhu. Je svetlo až tmavohnedá s nádychom do žlta. Patrí medzi stredne zosychavé dreviny, rezmerovo pomerne stabilné.Terasa z Merbau

Drevina Merbau je jednou z najstabilnejších drevín. Hodnoty zosychania patria medzi najnižšie. Napriek vynikajúcim technickým vlastnostiam je jej používanie ?iasto?ne obmedzené pomerne výrazným uvol?ovaním ?erveného farbiva (tanínu) po?as prvých daž?och, ?o môže spôsobi? silné zafarbenie okolitého prostredia. Naše skúsenosti s touto dreviou sú ve?mi dobré. Drevo je tmavo o?erveno-hnedé, charakteristické sýrovo-žltými linkami. Pri styku s kovom reaguje tvorbou tmavých škv?n.

Terasa z Massaranduba

Massaranduba je charakteristická tmabo ?erveno-hnedou farbou s nadychom do fialova. Drevo je ve?mi huste a odolné. Kvôli pomerne vysokému zosychaniu v porpovnaní s ostatnými drevinami sa neodporú?a použitie klipových spojov na kotvenie terasových dosiek. Pri brúsení a opracovávaní je nutné použitie respirátora kvôli obsahu draždivých a zdraviu škodlivých látok.


Terasa z Iroko

Iroko je kvôli nízkej zosychavostia vysokej stabilite používané ne stavbu lodí a deckingu namiesto Teaku. Je žltohnedej farby. Kvôli obsahu kovov dochádza pri jeho opracovávaniu k výraznému otupovaniu rezných nástrojov a ob?asnému iskreniu. Drevo ma výrazné vnútorné pnutie co môže spôsobi? výraznejšie praskanie.


Viac informácií o jednotlivých drevinách nájdete v sekcii Dreviny